Welkom bij S.V. Cassidy

Ons Beleid

Ga naar Organisatie

Organisatie

De vereniging is aangesloten bij de overkoepelende landelijke organisatie KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie). De KNSA vertegenwoordigt bijna 800 verenigingen met in totaal ruim 42.000 sportschutters. Binnen dit verband zijn wij als vereniging door de KNSA gecertificeerd.

Ga naar Communicatie

Communicatie

Een goede communicatie is van groot belang voor een goede sfeer binnen de vereniging. Zo worden misverstanden veelal voorkomen en voelt eenieder zich beter betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Het uitwisselen van informatie gebeurt binnen onze vereniging in alle openheid waarbij te denken valt aan bestuur richting leden en andersom.

Ga naar Discipline

Discipline

Een schietsportvereniging is weliswaar een sportvereniging maar vergt toch, door het omgaan met potentieel dodelijke wapens, een heel eigen aanpak. Dit geldt met name voor het garanderen van de persoonlijke- en maatschappelijke veiligheid.

Ga naar Teamgeest

Teamgeest

Onze vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van de leden. Vrijwilligers zetten op alle mogelijke gebieden hun kennis en kunde in. Volgens het Huishoudelijk Reglement wordt van ieder lid verwacht diensten voor de vereniging te verrichten als daarom wordt gevraagd.

vereniging

Wij hechten veel waarde aan vrijheid, uiteraard wel binnen de scherpe regels die binnen de schietsport gelden

Onze schietclub heeft ongeveer 40 actieve leden die de edele kunst van het sportschieten in een gemoedelijke sfeer beoefenen met een zeer uiteenlopend assortiment aan vuurwapens. Dit loopt van hypermodern tot vuursteenwapens en alles wat daar tussen zit. Onze vereniging maakt op de vrijdagavond gebruik van de schietbaan te Spijk (Groningen). Onze vereniging steunt op vier belangrijke pijlers, dit zijn: Organisatie, Communicatie, Discipline en Teamgeest. Naast onze pijlers hechten wij ook veel waarde aan vrijheid, uiteraard wel binnen de scherpe regels die binnen de schietsport gelden. Wij beoefenen de schietsport op de vrijdag avond van 20:00 tot 22:00 dit doen we op een accommodatie in Spijk die wij huren als vereniging. Wij zijn als vereniging aangesloten bij de (KNSA) Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie. Heeft u interesse of wilt u meer weten over de schietsport? Neem vrijblijvend contact met ons op en kom eens een keer kijken. Met vriendelijke groeten, Bestuur S.V.Cassidy

Disiplines

Luchtdruk geweer, Klein Kaliber Geweer, Groot Kaliber Geweer, Klein Kaliber Pistool, Groot Kaliber Pistool en Historische Wapens

Afstand 10 m

Luchtpistool Staand
Luchtgeweer Staand

Afstand 12 m

Klein Kaliber Pistool staand
Groot Kaliber Pistool staand
Klein Kaliber Geweer staand
Groot Kaliber Geweer staand

Afstand 25 m

Klein Kaliber Pistool staand
Groot Kaliber Pistool staand
Klein Kaliber Geweer staand
Groot Kaliber Geweer staand

Afstand 50 m

Klein Kaliber Geweer zittend
Klein Kaliber Geweer knielend

Afstand 100 m

Klein Geweer Kaliber zittend
Groot Geweer Kaliber zittend
Klein Geweer Kaliber knielend
Groot Geweer Kaliber knielend
Klein Geweer Kaliber liggend
Groot Geweer Kaliber liggend

Ons Bestuur

Nieuws

Contact met ons