Een eigen wapen kopen

Mensen die zich intensief met de schietsport bezig houden willen over het algemeen na verloop van tijd over een eigen wapen kunnen beschikken.

Na een tijd met verenigingswapens te hebben geschoten en zich te bekwamen in de schietsport, is het een logisch vervolg dat iemand een eigen wapen wil aanschaffen om de schietsport mee te beoefenen. Uiteraard bent u hier niet toe verplicht.

De belangrijkste reden voor het willen hebben van een eigen wapen is dat de gemiddelde score bij een verenigingswapen op een gegeven moment kan stabiliseren. En dat de wapens door verschillende personen gebruikt worden met verschillende afstellingen.

Om hoger te kunnen scoren moet een wapen naar de individuele wensen van een sportschutter kunnen worden afgesteld.
Een andere reden kan zijn dat iemand aan wedstrijden wil meedoen, door het bezitten van een eigen wapen kan dit een reële mogelijkheid worden.

In Nederland is het verboden om een vuurwapen voorhanden te hebben maar gelukkig heeft de wetgever voor ons sportschutters (en jagers) een uitzondering gemaakt. Ons wapenbezit is echter aan een aantal voorwaarden en regels gebonden. Om enig inzicht te geven in deze regels geven wij u hierbij wat informatie.

Wanneer kunt u een (vuur)wapen kopen?

Voordat men de aanschaf van een eigen wapen overweegt, dient men allereerst contact op te nemen met het bestuur van de vereniging. Aan het verkrijgen van een vergunning voor een eigen wapen, een zogeheten Verlof tot het Voorhanden hebben van Wapens en Munitie (Verlof) zijn door de overheid strenge eisen gesteld.

Men dient minimaal 1 jaar als volwaardig lid te zijn ingeschreven bij een  onze schietvereniging. Gedurende dit jaar en de voorafgaande (6 maand durende) aspirant-periode dient men regelmatig aan de schietoefeningen te hebben deelgenomen. Het gewenste wapen dient geschikt te zijn voor een op de vereniging te beoefenen schietdiscipline.

Wanneer krijgt u een verlof van ons bestuur?

Volgens de wet kunt u een verlof voor een vuurwapen krijgen als u bij het bezit van het wapen een redelijk belang heeft. Dat redelijk belang is in ons geval het serieus in vereniging- of wedstrijdverband beoefenen van de schietsport.
Dit houdt in dat het wapen wat u wilt hebben door u regelmatig gebruikt moet gaan worden voor een officiële schietsport discipline die u bij onze vereniging kunt beoefenen.

Wij vinden dat het wapen wat u wilt kopen geschikt moet zijn voor de discipline die u reeds heeft beoefend. Bijvoorbeeld: U bent een klein kaliber geweerschutter die na de instructie nooit meer met een pistool of revolver heeft geschoten. Het zou dan vreemd zijn als u een zwaar kaliber revolver of pistool wilt gaan kopen. Om te laten zien welke discipline u schiet kunt u het beste deelnemen aan de verenigingscompetitie.

Een wapen kopen, de procedure

Stel, het is zo ver, u bent tenminste een jaar lid van onze volwaardig lid van onze vereniging en nu wilt u een wapen kopen. Eerst zoekt u het wapen uit dat u wilt kopen. Dat kan van een andere verlofhouder zijn of van een wapenhandelaar. Vervolgens vraagt u een WM-3 verklaring aan bij de secretaris van de vereniging.

De secretaris onderzoekt vervolgens of u voldoet aan de voorwaarden en of het wapen wat u wilt kopen in overeenstemming is met uw discipline. De secretaris wint zo nodig informatie over u in bij de trainers en/of het bestuur. Een WM-3 formulier bevat alle gegevens over de aanvrager van het verlof, het gewenste type wapen met vermelding van merk en wapennummer, de gegevens van de wapenhandel (of particuliere verkoper) waar het gewenste wapen te koop word aangeboden en als laatste een verklaring van de vereniging dat men voldoende bekwaam is in het hanteren van het gewenste wapen met vermelding van het aantal maal dat de aanvrager in de afgelopen 12 maanden aan de schietoefeningen heeft deelgenomen.

Is het WM-3 formulier aan u verstrekt dan gaat u met dit formulier, 2 pasfoto’s  naar de afdeling Bijzondere Wetten van de politie. Het beste kunt u eerst telefonisch een afspraak maken. Daar neemt men dan uw verlofaanvraag in behandeling. Hierbij wordt u uiteraard “gescreend”. Men onderzoekt dan of er geen eerder veroordelingen of kans op misbruik is als men u hiervoor een verlof geeft. Als dit onderzoek klaar is en u een verlof krijgt dan kunt u dit ophalen. U moet er van uit gaan dat dit onderzoek enige (3-4) weken kan duren.

Vervolgens krijgt u een verlof (WM-4) en een afleveringsbon, een zogenaamd WM-2 formulier, een verlof tot verkrijging van een wapen. Deze WM-2 moet u samen met de verkoper volledig invullen en tegen inname van deze bon mag de verkoper u het wapen geven.

U moet zich dan bij de verkoper legitimeren met een rijbewijs of paspoort. U moet vervolgens het wapen binnen 1 week tonen bij de politie. De verkoper moet met de afleveringsbon het wapen van zijn verlof laten afschrijven c.q. uit zijn handelsvoorraad boeken.

Als u het wapen eenmaal thuis heeft moet u dit wapen onder bepaalde voorwaarden opbergen. Als u een WM-3 van de secretaris krijgt zal hij daar informatie bijgeven over het opbergen van wapens en bijbehorende munitie.

Waneer vervalt het verlof?

Het belang, op grond waarvan aan u een verlof verstrekt is, vervalt als u niet voldoende gebruik maakt van uw wapen. Daarom wordt er steeds bij het jaarlijks verlengen van uw verlof gevraagd of u kunt aantonen hoe vaak u heeft geschoten. Dat kunt u doen met uw schietregister. Hierin wordt door of namens het bestuur van de vereniging een verklaring afgegeven dat er door u een schietbeurt is gemaakt op een bepaalde datum.

Elke schietavond kunt u wanneer u geschoten heeft van 1 van onze bestuursleden een stempel in u schietregister krijgen. Voor in dit schietregister staat wat het minimum aantal schietbeurten is wat u moet hebben gemaakt.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u daarvoor altijd bij een van de bestuursleden terecht.