Nieuwe Circulatie Wapens & Munitie 2016

Gepubliceerd door admin op

Onderstaand 2 belangrijke punten uit de nieuwe Circulaire Wapens & Munitie 2016: Tot op heden was voor leden die korter dan één (1) jaar volwaardig lid zijn van een schietvereniging (dus: introducés, aspiranten en eerstejaars leden) het gebruik van verenigings-vuurwapens en het incidenteel gebruik van privéwapens uitsluitend toegestaan wanneer die wapens toegelaten zijn voor de beoefening van Olympische disciplines.

Dat is nu verruimd met ook de vuurwapens die zijn toegelaten in de disciplines van de International Sport Shooting Federation (ISSF) en de disciplines van de Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC), zoals gereglementeerd door de KNSA. Dat betekent in concreto dat introducés, aspiranten en leden van schietsportverenigingen in het eerste jaar van lidmaatschap, ook gebruik mogen maken van grootkaliber pistolen (maximaal 9 mm), grootkaliber enkelschots-geweren (niet zijn de semi-automatische geweren) en wapens die passen in de disciplines Historische Wapens.

In verband hiermee zijn wijzigingen aangebracht in Bijzonder Deel B, artikel 2.2.2.f en 2.2.5.g. In artikel 2.4.6 is de tekst onder d. vervallen, zodat ook deze verruiming van toepassing is op het incidenteel gebruik van privéwapens. Voor de aanvraag van een verlof gold tot op heden dat bij de eerste aanvraag na één (1) jaar volwaardig lidmaatschap van een schietsportvereniging, alleen vuurwapens op verlof verkregen konden worden die zijn toegelaten in enige Olympische discipline.

Vervolgens konden bij de eerste verlenging van het verlof tevens vuurwapens op verlof verkregen worden die passen binnen de ISSF- en MLAIC-disciplines (niet zijnde semiautomatische geweren). Die voorwaarde is nu zodanig gewijzigd in artikel 2.4.4, onder het kopje “Beginnende sportschutters”, dat een lid van een schietsportvereniging in plaats van na één jaar lidmaatschap een wapen dat past in een Olympische discipline mag aanschaffen (dus een kleinkaliber pistool/geweer of een hagelgeweer voor het Kleiduivenschieten) nu ook in plaats daarvan, na twee (2) jaar lidmaatschap direct een verlof kan aanvragen voor een vuurwapen dat past in een ISSF- of MLAICdiscipline.

Vrij vertaald: ook voor pistolen met een maximumkaliber van 9 mm, grootkaliber geweren niet zijnde semi-automatisch, en voor historische wapens. Daarmee vervalt dus de verplichting dat eerst een kleinkaliber wapen c.q. een hagelgeweer op verlof moet worden verkregen. Voor alle duidelijkheid: het blijft natuurlijk toegestaan om na één (1) jaar een kleinkaliber wapen of een hagelgeweer aan te schaffen.

Categorieën: Uncategorized