Contributie

Hieronder een overzicht van de kosten die de schietsport met zich mee brengt. Als vereniging proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden.

Contributie S.V. Cassidy S.V. Cassidy KNSA KNSA
contributie entreegeld contributie entreegeld
2020 2020 2020 2020
Senior-lid (vanaf 21 jaar) €     100,00 €      35,00 €    42,50 €   35,00
Senior-gezinslid (vanaf 21 jaar) €     29,50 €      35,00 €    42,50 €   35,00
Lid (hoofd lid elders) €     100,00 €      35,00 €        – €       –
Junior lid A (18 t/m 20 jaar) €       2,50 €      35,00 €    22,00 €       –
Junior lid B, C (16 t/m 17 jaar) en junior gezinslid €       7,50 €      35,00 €    17,00 €       –
Erelid €        – €       – €    42,50 €       –

Het bestuur verzoekt u vriendelijk, de contributie in het eerste kwartaal van het jaar over te maken op bankrekening NL 85 INGB 0003 4850 58, ten name van Schietsportvereniging Cassidy. Graag vermelden dat het om de contributie gaat, samen met de naam van het betreffende lid. Op de (digitale) factuur bestaat ook de mogelijkheid om met iDEAL te betalen.

Donateurs zijn van harte welkom met een minimum bijdrage van € 15,- per jaar.

Inschrijfkosten

Inschrijfkosten zijn één maal het eerste jaar dat u lid bent. Ieder lid van een schietsportvereniging moet ook aangesloten zijn van de KNSA. (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie). Dit is een vereiste vanuit de overheid.

Aanmelding verloopt via uw vereniging en de kosten hiervoor betaald u bij inschrijving. Daarna wordt de jaarlijkse bijdrage voor uw KNSA-licentie afgedragen via de contributie aan de vereniging.

Verder vragen wij als vereniging ook eenmalig inschrijfgeld bij inschrijving en twee identieke pasfoto’s en een kopie van een Nederlandse identiteitsbewijs. (Het origineel ook meenemen a.u.b.)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Justitie vereist dat iedereen die zich in Nederland bij een schietsportvereniging wil aansluiten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan overleggen. Bij inschrijving op de vereniging krijgt u een formulier waarmee u bij uw gemeente een VOG kan aanvragen. Kosten van deze VOG verschillen per gemeente en zijn niet bij het inschrijfgeld inbegrepen. Gemiddeld liggen de kosten voor een VOG rond de 35 Euro, dit verschilt per gemeente.

Opzeggen van het lidmaatschap

Opzeggen bij de vereniging dient schriftelijk één maand voor het beëindigen van het (jaarlijks) lidmaatschap te worden gedaan. Dit houd in voor 1 december van het huidige jaar, anders zal uw lidmaatschap met 1 jaar worden verlengt.
Graag de brief richten aan het bestuur van Schietvereniging S.V. Cassidy. Uw KNSA-licentie wordt hierna niet meer door de vereniging vernieuwd.

Ondanks het met grote zorg samenstellen van de tarieven, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.